24/7 ondersteuning

Jeugdbescherming Amsterdam

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op een veilige jeugd. In een veilige woonsituatie kan jouw kind zich namelijk ontwikkelen tot een respectvolle volwassene die op eigen benen kan staan binnen de maatschappij. Soms zijn er van die periodes dat een gezonde en veilige ontwikkeling niet optimaal mogelijk is en vrijwillige hulp onvoldoende helpt.

Op zoek naar jeugdbescherming in Amsterdam? Wilskracht Zorg biedt kwetsbare jongeren jeugdhulp met verblijf in de omgeving van de hoofdstad, Purmerend, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstad en Zaandam.

Over Wilskracht Zorg

Wilskracht Zorg is een kleinschalige zorginstelling met mensen die het hart op de juiste plek hebben. Wij helpen om jongeren (vanaf 14 jaar) en jongvolwassenen met problemen te begeleiden door het aanbieden van beschermd- en begeleid wonen, crisisopvang en dagbesteding. Of dat nu is bij het zoeken van een veilige woonplek, hulp bij de dagelijkse activiteiten in de eigen woonruimte: onze betrokken en ervaren hulpverleners staan voor je klaar en zijn er echt voor jouw kind.

Net even dat extra beetje hulp

Verschil tussen jeugdhulp en jeugdzorg

Jeugdhulp is begeleiding die wordt aangeboden onder jongeren door jeugdzorgwerkers en instanties bij hulp bij opvoeding, jeugdproblematiek en gedragsproblemen. Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wordt over het algemeen gesproken over jeugdhulp. Binnen jeugdhulp vallen onder meer maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding en jeugdgezondheidszorg. Tot 2015 was jeugdzorg een apart te onderscheiden sector. Binnen de sector werden onder meer indicaties voor geïndiceerde zorg gesteld en gedwongen kaders uitgevoerd.

Heeft jouw kind hulp nodig? Wilskracht Zorg staat voor je klaar

Heeft jouw kind hulp nodig in Amsterdam? Wilskracht Zorg staat voor je klaar. Neem contact met ons op door te mailen naar info@wilskrachtzorg.nl of te bellen naar 020-3586551. We kijken samen naar een oplossing en gunnen jouw kind een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Heb je met spoed jeugdhulp nodig? Wij staan voor je klaar om jouw kind dezelfde dag nog op te vangen!

Elke dag een fijne dag

Lukt het (nog) niet om zelfstandig te wonen? Beschermd wonen is de oplossing.

Als je het fijn vindt om met iemand over de mogelijkheden te spreken kun je contact met ons opnemen. We zijn makkelijk bereikbaar en denken graag met je mee.