Ontevreden? Laat het ons weten!

Klachtenregeling & vertrouwenspersoon AKJ

Het kan zijn dat u als cliënt, ouder of vertegenwoordiger toch niet geheel tevreden bent over onze hulpverlening.

Wat doet u met een klacht?
Wilskracht Zorg streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De hulpverlening voldoet niet aan uw wensen of u heeft suggesties voor verbetering. Daarom is het belangrijk dat u uw klacht en ideeën aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening aan u (en in het algemeen) verbeteren. 
 
Bespreken
Praten met de betrokken mentor is de eerste stap. Doe dat zo snel mogelijk! Lukt het niet uw klacht op te lossen, maak dan een afspraak met de teammanager.
 
Klacht indienen bij een vertrouwenspersoon
Is de klacht niet opgelost of kunt of wilt u niet met de betrokken mentor of teammanager praten? Dan kunt u de klacht indienen bij de vertrouwenspersoon. Dat kan via de mail. Zie voor contactgegevens onderin deze pagina.
 
Wie kan een klacht indienen
In principe kan iedereen, familie vertegenwoordiger, of betrokkenen van de jongere een klacht indienen. De klacht moet wel betrekking hebben op de jongere of het moet een klacht van de jongere zelf zijn.
 
Hoe is privacy geregeld
Medewerkers van Wilskracht Zorg hebben een geheimhoudingsplicht. Zij respecteren uw privacy door alleen met anderen te bespreken wat nodig en noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen.

 

Indien een gesprek niet tot tevredenheid opgelost is, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Wilskracht Zorg is in dit kader aangesloten bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). Dit is een landelijk erkende en opererende organisatie op het gebied van klachtenafhandeling. Met deze Stichting heeft Wilskracht Zorg een dienstovereenkomst voor zowel de klachtenfunctionaris, een vertrouwenspersoon als de klachtencommissie.

 

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of bij een klacht. Het uitgangspunt is dat u en de organisatie waar u ontevreden over bent, onderling tot een oplossing komen. In dit proces heeft de klachtenfunctionaris een ondersteunende rol, dat wil zeggen:

  • Luisteren naar uw probleem en het verhelderen van de klacht
  • Met uw toestemming overleg voeren met de organisatie
  • Het geven van informatie en advies over rechten en plichten
  • Bemiddelen

Een klacht kan vervolgens op de volgende manieren worden voorgelegd:

  • Via het online klachtenformulier op de pagina van de stichting ECKG
  • Via de mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
  • Per Post: Lombokstraat 20; 2022 BH Haarlem

Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht ontvangen heeft, dan zal hij of zij contact met u opnemen om na te gaan op welke wijze u ondersteund wilt worden. Daarbij kunt u ook aangeven of u melding wilt (laten) doen bij de mentor. Dit laatste is niet verplicht.

Indien u uw klacht liever met de vertrouwenspersoon (Jane Wijbers) bespreekt, dan kunt u haar bereiken via e-mail: j.wijbers@jeugdjurist.nl)

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam, of met het CJ&G.

Zo bereik je het AKJ
Bel naar 088 – 555 1000
Mail naar info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.